Chúng tôi coi việc lạm dụng là nghiêm trọng. Các nhà hoạt động và cơ quan thực thi luật pháp sử dụng Tor để điều tra về những sự lợi dụng và giúp hỗ trợ những người sống sót. Chúng tôi làm việc với họ để giúp họ hiểu được Tor có thể hỗ trợ công việc của họ như thế nào. Trong một số trường hợp, các sai lầm kỹ thuật được tạo ra và chúng tôi giúp sửa lỗi chúng. Bởi vì có một số người trong các cộng đồng những người sống sót chấp nhận sự kỳ thị thay vì lòng trắc ẩn, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ những đồng nạn khác đòi hỏi phải có công nghệ bảo vệ quyền riêng tư.

Việc từ chối của chúng tôi đối với việc khởi tạo các cửa sau backdoor và kiểm duyệt vào bên trong Tor không phải là bởi sự bàng quan. Chúng tôi từ chối việc làm suy yếu Tor vì điều đó có thể gây hại tới các nỗ lực chiến đấu chống lại việc lạm dụng trẻ em và nạn buôn người trong thế giới thực, trong khi loại bỏ đi các không gian an toàn cho các nạn nhân trực tuyến online. Trong khi đó, những kẻ tội phạm sẽ vẫn truy cập được tới các botnet, các điện thoại bị đánh cắp, các tài khoản hosting bị hack, hệ thống thư tín, hệ thống giao vận courier, những nhà cầm quyền đồi bại, và bất kỳ những loại công nghệ nào hình thành để giao thương nội dung. Họ là những người sử dụng sớm công nghệ. Về mặt ngoài mà nói, là một điều nguy hiểm cho các nhà lập pháp khi giả định rằng việc chặn block và sàng lọc filter là đã đủ rồi. Chúng tôi quan tâm đến việc hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn và phòng chống sự lạm dụng trẻ em hơn là giúp các chính trị gia ghi điểm với cử tri bằng cách che giấu điều đó. Vai trò của tham nhũng là đặc biệt đáng quan ngại; hãy xem báo cáo của Liên Hợp Quốc về Vai trò của Tham nhũng trong nạn Buôn bán Người.

Cuối cùng, điều quan trọng là phải xem xét cái thế giới mà trẻ em sẽ gặp phải khi trưởng thành khi ban hành chính sách nhân danh chúng. Họ sẽ có cảm ơn chúng tôi không nếu họ không thể nói lên ý kiến của mình một cách an toàn một khi trưởng thành? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đang cố gắng vạch trần sự thất bại của nhà nước trong việc bảo vệ những đứa trẻ khác?