Đối với việc chia sẻ các file tệp tin trên Tor, OnionShare là một lựa chọn tốt. OnionShare là một công cụ mã nguồn mở cho phép gửi và nhận các tập tin một cách bảo mật và ẩn danh sử dụng các dịch vụ Onion Tor. Nó hoạt động bằng việc bắt đầu một máy chủ web trực tiếp trên máy tính của bạn và làm cho nó có thể được truy cập như một địa chỉ web Tor không thể đoán được mà những người khác có thể tải trong trình duyệt Tor Browser để tải xuống các tập tin từ bạn, hoặc tải lên các tập tin tới bạn. Nó không yêu cầu việc cài đặt một máy chủ riêng lẻ, việc sử dụng một dịch vụ chia sẻ tập tin bên thứ ba, hoặc kể cả việc đăng nhập vào một tài khoản.

Không giống như các dịch vụ như E-Mail, Google Drive, DropBox, WeTransfer, hoặc gần như bất kỳ phương tiện nào khác mà mọi người thông thường gửi file tập tin đi cho nhau, khi bạn sử dụng OnionShare thì bạn không cho bất kỳ công ty nào truy cập vào các file tập tin mà bạn đang chia sẻ. Một khi bạn vẫn chia sẻ địa chỉ trang web không thể đoán biết trước được theo một cách bảo mật an toàn (như là dán paste nó vào trong một app ứng dụng nhắn tin được mã hoá), không một ai mà chỉ có bạn và người được bạn chia sẻ cho mà thôi có thể truy cập được các file tập tin.

OnionShare được phát triển bởi Micah Lee.

Một số lượng lớn các nút giao đầu ra exit được định cấu hình để chặn một số kiểu lưu lượng traffic chia sẻ tập tin, chẳng hạn như BitTorrent. BitTorrent về mặt cụ thể là không được ẩn danh trên Tor.