Không, Trình duyệt Tor Browser vẫn ở đây. Chúng tôi biết rằng hàng triệu người dùng trên khắp thế giới dựa vào Trình duyệt Tor Browser và các giải pháp khác mà Dự án Tor Project cung cấp để kết nối Internet một cách an toàn, để duyệt trực tuyến online một cách ẩn danh và vượt qua kiểm duyệt. Do đó Trình duyệt Tor Browser sẽ tiếp tục tồn tại. Có rất nhiều lý do để tiếp tục duy trì và cải thiện Trình duyệt Tor Browser, nó vẫn là một trong số ít các giải pháp cung cấp tính năng ẩn danh trực tuyến online nhờ vào việc sử dụng mạng lưới Tor Network của nó. Sự kết hợp này là một sự kết hợp mạnh mẽ và đôi khi là một trong số ít các tùy chọn mà những người dùng bị kiểm duyệt và bị giám sát có được trong khu vực của họ để truy cập Internet một cách tự do và an toàn. Đây cũng là một giải pháp miễn phí cho tất cả mọi người, làm cho nó trở thành một giải pháp hợp lý cho những người mang rủi ro.

The development of Mullvad Browser will actually help make Tor Browser stronger because it allows us to continue to address legacy issues and code, and fix vulnerabilities.