Hoàn toàn không hề, chúng tôi đang tiếp tục đầu tư vào việc cải thiện khả năng sử dụng của Trình duyệt Tor Browser, như chúng tôi đã và đang làm trong suốt 5 năm qua với các bản phát hành chính bao gồm các cải tiến về trải nghiệm người dùng. We are also working hard on bringing Tor Browser for Android up to par with the desktop version's features.

The development of Mullvad Browser has helped us address legacy issues and code, and fix vulnerabilities. Nó vẫn không ảnh hưởng đến sự chú ý và cống hiến của chúng tôi đối với Trình duyệt Tor Browser.