Hai năm trước đây, chúng tôi đã bắt đầu một dự án mang đến một ứng dụng giống như VPN để kết nối đến mạng lưới Tor Network dành cho người dùng Android. Chúng tôi biết rằng nhiều trang web và dịch vụ mà người dùng kết nối đến thông qua trình duyệt trên máy tính desktop sẽ trở thành một app ứng dụng khi họ sử dụng Internet trên thiết bị di động. Điều quan trọng đối với chúng tôi là giải quyết trường hợp sử dụng này bởi vì phần lớn mọi người trên thế giới chỉ sử dụng một thiết bị di động để kết nối đến Internet, đặc biệt là những người ở Nam Bán Cầu và những người ở trong tình huống rủi ro. Cung cấp một trình duyệt kết nối đến Internet với một VPN đáng tin cậy thay vì mạng lưới Tor Network là một bước quan trọng trong việc cung cấp nhiều lựa chọn thay thế hơn khi nhắc đến những trình duyệt miễn phí tập trung vào sự riêng tư và có thể mang lại lợi ích cho Trình duyệt Tor Browser trong tương lai khi app ứng dụng 'giống như VPN' của chúng tôi được ra mắt.