Unlike other browsers on the market, Mullvad Browser's business model does not rely on capitalizing on users' behavioral data. Mullvad kiếm tiền bằng cách bán VPN của họ, họ không kinh doanh việc bán dữ liệu người dùng từ trình duyệt.

Trình duyệt Mullvad Browser được phát triển bởi Dự án Tor Project, những người có công lao thành tích đã được chứng tỏ trong việc xây dựng và triển khai các công nghệ bảo vệ sự riêng tư mã nguồn mở và miễn phí như là Trình duyệt Tor Browser, Dịch vụ Onion, mạng lưới Tor Network, v.v. đã giúp cho hàng triệu người đến từ các cộng đồng chất chứa rủi ro được bảo vệ quyền riêng tư và ẩn danh trực tuyến online của họ.