Khi bạn để trình duyệt Tor Browser mở, bạn có thể điều hướng tới menu hamburger ("≡"), rồi sau đó nhấp vào "Cài đặt", và cuối cùng vào "Kết nối" trong thanh sidebar. Ở cuối trang, bên cạnh dòng chữ "Xem nhật ký Log Tor", nhấp vào nút "Xem nhật ký Log...". Bạn có thể thấy được một lựa chọn để sao chép copy nhật ký log vào khay nhớ tạm của bạn, mà bạn sẽ có thể dán nó vào một trình chỉnh sửa văn bản text editor hoặc một ứng dụng khách email.

Ngoài ra, trên GNU/Linux, để xem nhật ký log ngay trong terminal, hãy điều hướng đến thư mục trình duyệt Tor Browser và khởi chạy trình duyệt Tor Browser từ dòng lệnh command bằng cách chạy:

./start-tor-browser.desktop --verbose

hoặc để sao lưu nhật ký Log vào trong một tập tin (mặc định: tor-browser.log)

./start-tor-browser.desktop --log [file]