برنامه‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند با Tor کار کنند، اما ما مسائل حفظ ناشناسی در لایهٔ کاربرد را در تمامی آن‌ها بررسی نکرده‌ایم تا بتوانیم یک پیکربندی امن را پیشنهاد کنیم. ویکی ما حاوی فهرستی از دستورالعمل‌ها برای متصل کردن برنامه‌های مختلف به Tor است. لطفاً به این فهرست اضافه کنید و به ما کمک کنید تا آن را دقیق نگه داریم!

بیشتر افراد از مرورگر Tor استفاده می‌کنند؛ که هر چیزی را که شما برای مرور امن اینترنت با استفاده از Tor لازم دارید در بر دارد. استفاده از Tor با سایر مرورگرها خطرناک است و توصیه نمی‌شود.