در هنگام گردش روی یک سرویس پیازی، مرورگر Tor در نوار آدرس آیکون های پیاز متفاوت را نشان می دهد که امنیت صفحه وب را نشان می دهد.

تصویر یک پیاز یک پیاز یعنی:

  • سرویس پیازی از طریق HTTP یا HTTPS با گواهی صادر شده توسط CA ارائه می‌شود.
  • سرویس پیازی از طریق HTTPS با گواهی امضا شده ارائه می‌شود.

تصویر پیاز با اسلش قرمز پیاز با خط قرمز یعنی:

  • سرویس پیازی با یک اسکریپت از یک آدرس ناامن ارائه می‌شود.

تصویر پیاز با علامت احتیاط پیاز با علامت احتیاط یعنی:

  • سرویس پیازی از طریق HTTPS با گواهی منقضی شده ارائه می‌شود.
  • سرویس پیازی از طریق HTTPS با دامنه اشتباه ارائه می‌شود.
  • سرویس پیازی با یک فرم روی یک آدرس ناامن ارائه می‌شود.