هنگام مرور یک سرویس Onion، مرورگر Tor در نوار آدرس، آیکون‌های پیازی متفاوتی را نشان می‌دهد که نمایانگر امنیت صفحهٔ وب کنونی هستند.

Image of an onion یک پیاز یعنی:

  • سرویس Onion از طریق HTTP یا HTTPS با گواهی صادره از CA ارائه می‌شود.
  • سرویس Onion از طریق HTTPS با یک خواهی خود-امضا ارائه می‌شود.

Image of an onion with a red slash onion با خط برش قرمز یعنی:

  • سرویس Onion با یک اسکریپت از یک URL ناامن ارائه می‌شود.

Image of an onion with a caution sign یک onion با علامت احتیاط یعنی:

  • سرویس Onion از طریق HTTPS با یک گواهی منقضی‌شده ارائه می‌شود.
  • سرویس Onion از طریق HTTPS با دامنه‌ای اشتباه ارائه می‌شود.
  • سرویس Onion به‌صورت ترکیبی روی یک URL ناامن ارائه می‌شود.