عالی. اگر می‌خواهید برای حمایت بیشتر از شبکه چندین رله اجرا کنید، ما از این موضوع بسیار خرسندیم. اما لطفاً بیش از چندین رله روی یک شبکه اجرا نکنید چراکه بخشی از هدف شبکهٔ Tor پراکندگی و تنوع است.

اگر قصد دارید بیش از یک رله اجرا کنید، لطفاً گزینهٔ پیکربندی "MyFamily" را در torrc هر رله تنظیم کنید و تمام رله‌هایی را که (جداشده به‌کمک کاما) تحت کنترل شما هستند فهرست کنید:

MyFamily $fingerprint1,$fingerprint2,$fingerprint3

هر اثرانگشت یک اثرانگشت هویت دارای 40 کاراکتر است (بدون فاصله).

به این شکل، کلاینت های Tor بیشتر از یک رله شما را در یک تک چرخه استفاده نخواهند کرد. اگر کنترل مدیریتی رایانه‌ها یا شبکهٔ آن‌ها را در اختیار دارید، بهتر است MyFamily را تنظیم کنید، حتی اگر همهٔ آن‌ها در یک موقعیت جغرافیایی نیستند.