برخی نرم افزار های آنتی ویروس هشدار های بدافزار و/یا آسیب پذیری هنگامی که مرورگر تور راه اندازی می شود نمایش می دهند. اگر مرورگر Tor را از وب‌سایت اصلی ما دانلود کرده‌اید یا از GetTor استفاده کرده‌اید و آن را تایید کرده‌اید، این موارد مثبت کاذب محسوب شده و هیچ نگرانی در مورد آن نداشته باشید. برخی آنتی ویروس ها فایل هایی را که توسط کاربران زیادی دیده نشده اند را به صورت مشکوک در نظر می گیرند. برای اطمینان از اینکه برنامه Tor که دانلود می‌کنید همان برنامه‌ای است که ما ایجاد کرده‌ایم و توسط مهاجمی تغییر نیافته است، می‌توانید امضای مرورگر Tor را تایید کنید. همچنین ممکن است بخواهید به فرآیندهای خاصی اجازه دهید تا از مسدود کردن دسترسی آنتی ویروس به مرورگر Tor جلوگیری کند.