برخی نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس هنگام راه‌اندازی مرورگر Tor هشدارهای بدافزار و یا آسیب‌پذیری نمایش می‌دهند. اگر مرورگر Tor را از وب‌سایت اصلی ما بارگیری یا از GetTor استفاده و آن را تأیید کردید، این‌ها مثبت کاذب محسوب می‌شوند و جای نگرانی وجود ندارد. بعضی از آنتی‌ویروس‌ها فایل‌هایی را که کاربران زیادی ندیده‌اند، مشکوک در نظر می‌گیرند. برای اینکه مطمئن شوید برنامهٔ Tor که بارگیری می‌کنید همان برنامه‌ایست که ما ایجاد کرده‌ایم و مهاجمی آن را تغییر نداده است، می‌توانید امضای مرورگر Tor را تأیید کنید. همچنین ممکن است بخواهید پردازه‌های خاصی را مجاز کنید‏ تا آنتی‌ویروس‌ها دسترسی به مرورگر Tor را مسدود نکنند.