Một số phần mềm diệt vi-rút sẽ hiện lên các cảnh báo nguy cơ bảo mật và/hoặc phần mềm mã độc malware khi Tor Browser được khởi chạy. Nếu bạn đã tải xuống trình duyệt Tor Browser từ trang web chính của chúng tôi hoặc đã sử dụng GetTor, và xác minh nó, đây là những dấu hiệu tích cực giả và bạn không có gì phải lo lắng cả. Một số phần mềm diệt vi-rút cho rằng các tập tin mà không được xem hoặc sử dụng bởi nhiều người dùng là khả nghi. Để bảo đảm rằng chương trình Tor mà bạn tải xuống đúng là cái mà chúng tôi đã tạo ra và không bị chỉnh sửa bởi một số những kẻ tấn công, bạn có thể xác minh chữ ký trình duyệt Tor Browser. Bạn có thể cũng muốn cho phép một số các quá trình để phòng tránh các phần mềm diệt vi-rút khỏi việc chặn truy cập tới trình duyệt Tor Browser.