به‌صورت پیش‌فرض، کلاینت Tor شما فقط برای برنامه‌هایی گوش می‌دهد که از میزبان محلی متصل می‌شوند. اتصال‌ها از رایانه‌های دیگر رد می‌شود. اگر می‌خواهید برنامه‌ها را روی رایانه‌هایی غیر از رایانه‌ای که کلاینت Tor روی آن اجرا می‌شود، به Tor وصل کنید، باید با ویرایش torrc خود SocksListenAddress 0.0.0.0 را تعریف کنید و سپس Tor را مجدداً راه‌اندازی (یا hup) کنید. اگر می‌خواهید پیشرفته‌تر عمل کنید، می‌توانید کلاینت Tor خود را روی یک فایروال پیکربندی کنید تا کلاینت Tor به IP داخلی و نه IP خارجی شما پیوند داده شود.