به طور پیش فرض، کلاینت Tor شما فقط به برنامه‌هایی گوش می‌دهد که از لوکال هاست متصل می‌شوند. اتصال از رایانه‌های دیگر رد می‌شود. اگر می‌خواهید برنامه‌ها را در رایانه‌های مختلف غیر از کلاینت Tor torify کنید، باید torrc خود را برای تعریف SocksListenAddress 0.0.0.0 ویرایش کنید و سپس Tor را مجددا راه‌اندازی (یا hup) کنید. اگر می‌خواهید پیشرفته‌تر شوید، می‌توانید کلاینت Tor خود را روی یک فایروال پیکربندی کنید تا به IP داخلی شما متصل شود اما به IP خارجی شما متصل نشود.