Chẳng có gì mà các nhà phát triển Tor có thể làm để truy vết người dùng Tor cả. Cùng các biện pháp bảo vệ như vậy giữ cho những kẻ xấu không xâm phạm vào tính riêng tư của Tor cũng đồng thời ngăn cản chúng tôi tìm hiểu ra được điều gì đang diễn ra.

Một số người hâm mộ đã gợi ý chúng tôi thiết kế lại Tor để bao gồm một cửa sau backdoor. Có hai vấn đề đối với ý tưởng này. Đầu tiên, nó sẽ gây suy yếu hệ thống quá mức về mặt kỹ thuật. Việc có một phương cách tập trung để tạo mối liên kết giữa người dùng với các hoạt động của họ là một lỗ hổng cho tất cả các loại kẻ tấn công; và cơ cấu chính sách quy tắc cần có để bảo đảm việc xử lý một cách chính xác trách nhiệm này là điều to lớn và chưa được giải quyết. Thứ hai, những kẻ xấu sẽ không bị bắt bớ vì điều này dù sao chăng nữa, bởi chúng sẽ sử dụng các phương thức khác để bảo đảm tính ẩn danh của chúng (đánh cắp danh tính, xâm phạm các máy tính và sử dụng chúng như trung gian hoặc mạo danh, v.v..).

Điều này cuối cùng có nghĩa là, chủ sở hữu trang web có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước các sự cố xâm phạm và bảo mật có thể đến từ bất kỳ đâu. Điều này chỉ là một phần của việc đăng ký cho các lợi ích của Internet. Bạn phải được chuẩn bị sẵn sàng để tự bảo vệ chính mình khỏi các yếu tố tồi tệ, đến từ bất kể chỗ nào mà chúng có thể. Theo dõi tracking và tăng cường giám sát không phải là giải pháp cho việc ngăn chặn lạm dụng.

Nhưng hãy nhớ rằng, điều này không có nghĩa rằng Tor là hoàn toàn bất bại. Các phương thức cảnh sát truyền thống vẫn có thể cực kỳ hiệu quả chống lại Tor, ví dụ như các phương cách điều tra, kiểu mẫu motive, cơ hội lợi dụng, thẩm tra nghi can, phân tích kiểu viết, phân tích kỹ thuật về nội dung chính nó, điều tra ngầm, phân tích bàn phím và kiểu gõ, và các phương thức điều tra vật lý khác. Dự án Tor Project cũng vui lòng hân hạnh được làm việc với mọi người, bao gồm cả các nhóm thực thi luật pháp để đào tạo họ làm thế nào để sử dụng phần mềm Tor để tiến hành các cuộc điều tra một cách an toàn hoặc các hoạt động ẩn danh trực tuyến online.