Các dịch vụ Onion cho phép mọi người duyệt nhưng cũng đồng thời xuất bản, công bố một cách ẩn danh, bao gồm việc xuất bản các trang web một cách ẩn danh.

Các dịch vụ Onion cũng được dựa vào để trò chuyện và chia sẻ file tệp tin mà không có siêu dữ liệu metadata, tương tác an toàn hơn giữa các nhà báo và các nguồn tin của họ như với SecureDrop hoặc OnionShare, cập nhật phần mềm an toàn hơn, và các cách an toàn hơn để tiếp cận các trang web phổ biến như Facebook.

Các dịch vụ này sử dụng tên miền chuyên dụng cấp cao nhất (TLD) .onion (thay vì .com, .net, .org, v.v.) và chỉ có thể truy cập được thông qua mạng lưới Tor Network.

Biểu tượng Onion

Khi truy cập một trang web sử dụng dịch vụ onion, Trình duyệt Tor Browser sẽ hiển thị trên thanh địa chỉ URL một biểu tượng hình củ hành hiển thị trạng thái kết nối của bạn: an toàn và đang sử dụng một dịch vụ onion.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ onion, hãy đọc Dịch vụ Onion hoạt động như thế nào?