Không, trình duyệt Tor Browser là một phần mềm mã nguồn mở và nó tự do. Bất kỳ trình duyệt nào đang ép buộc bạn phải trả tiền và đang tự tuyên bố là trình duyệt Tor Browser đều là giả mạo cả. Để chắc chắn rằng thứ mà bạn đang tải xuống đúng là trình duyệt Tor Browser, hãy truy cập trang tải xuống của chúng tôi. Sau khi tải xuống, bạn có thể chắc chắn rằng bạn có phiên bản chính thức của trình duyệt Tor Browser bằng cách xác minh chữ ký. Nếu bạn không thể truy cập vào trang web của chúng tôi, thì xin hãy truy cập mục kiểm duyệt để có thông tin về phương cách khác đối với việc tải xuống trình duyệt Tor Browser.

Nếu bạn đã trả tiền cho một ứng dụng giả mạo tự xưng là Trình duyệt Tor Browser, bạn có thể thử yêu cầu hoàn lại tiền từ Apple hoặc Cửa hàng Play Store, hoặc bạn có thể liên hệ với ngân hàng của mình để báo cáo một giao dịch gian lận. Chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn khi bạn mua hàng của một công ty khác.

Bạn có thể báo cáo các trình duyệt Tor Browser giả mạo tới frontdesk@torproject.org