یک ارائه‌دهندهٔ پروکسی عادی، سروری را در جایی از اینترنت برپا می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا از آن برای عبوردادن ترافیک خود استفاده کنید. این یک معماری ساده و آسان برای نگه‌داری ایجاد می‌کند. همهٔ کاربران از طریق سروری مشابه وارد و خارج می‌شوند. ارائه‌دهنده ممکن است برای استفاده از پروکسی هزینه‌ای دریافت یا هزینه‌های خود را از طریق تبلیغات روی آن سرور تأمین کند. در ساده‌ترین پیکربندی، شما نیاز به نصب چیزی ندارید. تنها لازم است مرورگر خود را به سوی سرور پروکسی آن‌ها تنظیم کنید. ارائه دهندگان پروکسی ساده راهکارهای خوبی هستند اگر برای حریم خصوصی و ناشناس‌بودن برخط خود محافظتی نمی‌خواهید و به ارائه‌دهنده اعتماد دارید که کارهای بدی انجام نمی‌دهد. برخی ارائه‌دهندگان پروکسی ساده برای امن‌سازی اتصال شما با آن‌ها از SSL استفاده نموده که از شما در برابر شنودگرهای محلی محافظت می‌کنند، مانند آن‌هایی که در یک کافه با اینترنت WiFi رایگان هستند.

ارائه‌دهندگان پروکسی ساده نیز یک تک‌نقطهٔ شکست ایجاد می‌کنند. ارائه‌دهنده می‌داند که شما چه کسی هستید و چه چیزی را در اینترنت مرور می‌کنید. آن‌ها می‌توانند ترافیک شما را در حین عبور از سرورشان ببینند. در برخی موارد، آنها حتی می‌توانند ترافیک رمزگذاری‌شدهٔ شما را هنگام عبور دادن آن به وب‌سایت بانکی یا فروشگاه‌های تجارت الکترونیک مشاهده کنند. شما باید اطمینان داشته باشید که ارائه‌دهنده، ترافیک شما را مشاهده نمی‌کند، تبلیغات خود را به جریان ترافیک شما تزریق یا جزئیات شخصی شما را ضبط نمی‌کند.

Tor ترافیک شما را قبل از ارسال به مقصد از حداقل 3 سرور متفاوت عبور می‌دهد. چون یک لایهٔ جداگانه برای رمزگذاری هر یک از سه رله وجود دارد، کسی‌ که اتصال اینترنت شما را تماشا می‌کند، نمی‌تواند آنچه را که به شبکهٔ Tor می‌فرستید تغییر داده یا بخواند. ترافیک شما بین کلاینت Tor (روی رایانهٔ شما) و جایی دیگر در جهان که از آن بیرون می‌پرد رمزگذاری شده است.

آیا اولین سرور نمی‌بیند که من چه کسی هستم؟

احتمالاً. اگر اولین سرور، از سه سرور اولیه بد باشد، می‌تواند ترافیک رمزگذاری‌شدهٔ Tor را که از کامپیوتر شما می‌آید، ببیند. هنوز نمی‌داند که شما چه کسی هستید و بر روی Tor چه می‌کنید. فقط «این نشانی IP از Tor استفاده می‌کند» را می‌بیند. شما هنوز هم از پی‌بردن این گره به هویت و مقصدتان در اینترنت محافظت می‌شوید.

آیا سرور سوم نمی‌تواند ترافیک من را ببیند؟

احتمالاً. اگر سومین سرور از سه سرور بد باشد، می‌تواند ترافیکی که شما به Tor فرستادید را ببیند. نمی‌داند چه کسی این ترافیک را ارسال کرده‌است. اگر از رمزگذاری (مانند HTTPS) استفاده‌ می‌کنید، تنها مقصد را خواهد شناخت. برای درک نحوهٔ تعامل Tor و HTTPS، این تجسم از Tor و HTTPS را ببینید.