Một nhà cung cấp proxy điển hình cài đặt một máy chủ ở đâu đó trên Internet và cho phép bạn sử dụng nó để chuyển hướng relay lưu lượng traffic của bạn. Điều này tạo ra một kiến trúc đơn giản, dễ dàng để bảo trì. Tất cả người dùng đều đi vào và thoát ra thông qua cùng một máy chủ như nhau. Nhà cung cấp có thể tính phí sử dụng proxy, hoặc gây quỹ cho các chi phí của họ thông qua các quảng cáo trên máy chủ. Đối với cấu hình đơn giản nhất, bạn không cần phải cài đặt bất cứ cái gì cả. Bạn chỉ phải trỏ hướng trình duyệt của bạn tới máy chủ proxy của họ. Các nhà cung cấp proxy đơn giản là các giải pháp tối nếu bạn không muốn các biện pháp bảo vệ cho sự riêng tư và tính ẩn danh trực tuyến của bạn và bạn tin tưởng rằng nhà cung cấp không làm điều gì xấu xa, tệ hại cả. Một số các nhà cung cấp proxy đơn giản sử dụng SSL để bảo mật kết nối của bạn tới họ, theo đó bảo vệ bạn khỏi những kẻ nghe lén nhòm ngó cục bộ, ví dụ như ở một quán cà phê với Internet wifi miễn phí.

Các nhà cung cấp proxy đơn giản cũng tạo ra một điểm lỗi đơn (single point of failure). Nhà cung cấp biết được không chỉ riêng việc bạn là ai, mà còn những gì bạn duyệt trên Internet nữa. Họ có thể thấy được lưu lượng traffic của bạn khi nó đi qua máy chủ của họ. Trong một số trường hợp, chúng có thể thấy được cả bên trong lưu lượng traffic đã được mã hoá của bạn khi chúng chuyển tiếp nó tới trang web Ngân hàng của bạn hoặc tới các cửa hàng thương mại trực tuyến ecommerce. Bạn buộc phải tin tưởng nhà cung cấp rằng nó đang không theo dõi lưu lượng traffic của bạn, tiêm nhiễm vào dòng lưu lượng traffic các quảng cáo của chính nó, hoặc thu thập các thông tin cá nhân của bạn.

Tor chuyển lưu lượng traffic của bạn thông qua ít nhất 3 máy chủ khác nhau trước khi gửi nó tới đích đến. Bởi vì có một lớp mã hoá riêng biệt cho từng một trong ba rơ-le, ai đó đang xem kết nối Internet của bạn không thể hiệu chỉnh, hoặc đọc được, những gì bạn đang gửi vào mạng lưới Tor Network. Lưu lượng traffic của bạn được mã hoá giữa ứng dụng khách Tor (trên máy tính của bạn) và nơi mà nó xuất hiện ra ở một chỗ khác nào đó trên thế giới.

Chẳng phải là máy chủ đầu tiên thấy được tôi là ai hay sao?

Có thể có khả năng. Máy chủ tệ hại đầu tiên trong số ba máy chủ có thể thấy được lưu lượng traffic Tor đã được mã hoá tới từ máy tính của bạn. Nó vẫn không biết được rằng bạn là ai và những gì bạn đang làm trên Tor. Nó chỉ đơn thuần là xem được "Địa chỉ IP này đang sử dụng Tor". Bạn vẫn được bảo vệ khỏi việc nút giao này tìm cách biết được đồng thời bạn là ai và nơi nào bạn đang đi đến trên Internet.

Chẳng phải là máy chủ thứ ba thấy được lưu lượng traffic của tôi hay sao?

Có thể có khả năng. Máy chủ tệ hại thứ ba trong số ba máy chủ có thể thấy lưu lượng traffic bạn đã gửi vào trong Tor. Nó sẽ không biết được ai đã gửi lưu lượng traffic này. Nếu bạn đang sử dụng mã hóa (như là HTTPS), nó sẽ chỉ biết được đích đến. Hãy xem bản trực quan hoá của Tor và HTTPS để hiểu được làm thế nào Tor và HTTPS tương tác.