با انتشار هر نسخه‌ٔ پایدار جدید از مرورگر Tor، ما یک پست وبلاگی می‌نویسیم که به تفصیل ویژگی‌های جدید و مشکلات شناخته‌شدهٔ آن می‌پردازد. اگر پس از به‌روزرسانی مرورگر Tor با مشکلاتی مواجه شدید، به blog.torproject.org برای مشاهدهٔ آخرین مرورگر Tor پایدار مراجعه کنید تا ببینید آیا مشکل شما فهرست شده است. اگر مشکل شما در آنجا فهرست نشده است، لطفاً ابتدا ردیاب مشکل مرورگر Tor را بررسی کنید و یک مشکل GitLab‏ در مورد آنچه تجربه می‌کنید ایجاد کنید.