Bất cứ khi nào chúng tôi phát hành một phiên bản ổn định mới của Trình duyệt Tor Browser, chúng tôi sẽ viết một bài đăng trên blog trình bày chi tiết các tính năng mới và các sự cố đã biết của nó. Nếu bạn bắt đầu gặp sự cố với Trình duyệt Tor Browser của bạn sau một lần cập nhật, hãy xem blog.torproject.org để xem bài đăng về phiên bản Trình duyệt Tor Browser ổn định gần đây nhất để xem là liệu sự cố của bạn có được liệt kê hay không. Nếu như vấn đề của bạn không được liệt kê ở đó, trước tiên hãy vui lòng kiểm tra Trình theo dõi sự cố của Trình duyệt Tor Browser và khởi tạo một Vấn đề GitLab về những gì bạn đang gặp phải.