مرورگر Tor با استفاده از Firefox ESR ساخته شده است، بنابراین خطاهای مرتبط با Firefox ممکن است روی دهند. لطفاً مطمئن شوید که هیچ نمونهٔ دیگری از مرورگر Tor در حال اجرا نباشد، و Tor را در محلی استخراج کرده‌اید که حسا‌ب‌کاربری شما مجوزهای صحیح آن را دارد. اگر از یک آنتی‌ویروس استفاده می‌کنید، لطفاً صفحهٔ محافظت آنتی‌ویروس/بدافزار من دسترسی مرا به مرورگر Tor مسدود می‌کند‏ را ببینید، معمولاً نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس/ضد-بدافزار باعث این نوع مشکلات می‌شوند.