Trình duyệt Tor Browser được xây dựng thông qua việc sử dụng Firefox ESR, do đó các lỗi liên quan đến Firefox có thể xảy ra. Xin hãy chắc chắn rằng không có phiên bản nào khác của trình duyệt Tor Browser cũng đang chạy đồng thời, và rằng bạn đã giải nén trình duyệt Tor Browser vào một vị trí mà người dùng của bạn có đúng chính xác các quyền hạn cho nó. Nếu bạn đang chạy một chương trình chống vi-rút, xin hãy xem Phần mềm bảo vệ chống vi-rút/mã độc malware của tôi đang chặn tôi khỏi truy cập trình duyệt Tor Browser, việc các phần mềm kiểu này gây ra loại vấn đề này là một điều hay xảy ra.