Chúng tôi định cấu hình NoScript để cho phép JavaScript theo mặc định trong trình duyệt Tor Browser bởi vì có nhiều trang web sẽ không hoạt động với JavaScript bị vô hiệu hoá. Hầu hết người dùng sẽ từ bỏ Tor hoàn toàn nếu như chúng tôi vô hiệu hoá JavaScript theo mặc định bởi vì nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho họ. Trên cùng, chúng tôi muốn làm cho trình duyệt Tor Browser thật bảo mật có thể trong khi cũng làm cho nó trở nên có thể sử dụng được cho phần đông người dùng, do đó vào lúc này, đó có nghĩa là rời khỏi JavaScript được kích hoạt bật theo mặc định.

Đối với những người dùng muốn JavaScript đã được vô hiệu hoá sẵn trên tất cả các trang HTTP theo mặc định, chúng tôi khuyến nghị thay đổi tuỳ chọn "Cấp độ Bảo mật" trình duyệt Tor Browser của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách điều hướng tới biểu tượng Bảo mật (cái khiên nhỏ màu xám ở trên cùng bên phải màn hình), sau đó nhấp vào "Thay đổi...". Cấp độ "Tiêu chuẩn" cho phép JavaScript, cấp độ "An toàn hơn" chặn JavaScript trên các trang HTTP và cấp độ "An toàn nhất" chặn JavaScript một cách toàn thể.