گوگل از «مکان جغرافیایی» برای تعیین اینکه شما در کجای جهان هستید استفاده می‌کند تا بتواند به شما یک تجربهٔ شخصی‌سازی‌شده ارائه دهد. این تجربه شامل استفاده از زبانی که گوگل فکر می‌کند شما ترجیح می‌دهید، و همچنین ارائهٔ نتایج متفاوت به پرسمان‌های شما می‌شود.

اگر واقعاً مایل به دیدن گوگل در زبان انگلیسی هستید، می‌توانید روی لینکی که آن را فراهم می‌کند کلیک کنید. اما ما این را یک ویژگی Tor می‌دانیم و نه یک اشکال --- اینترنت مسطح نیست و بر اساس اینکه در کجا هستید متفاوت به‌ نظر می‌رسد. این ویژگی این واقعیت را به مردم یادآوری می‌کند.

توجه داشته باشید که URLهای جستجوی گوگل جفت‌های نام/مقدار را به عنوان آرگومان می‌گیرند و یکی از این نام‌ها «hl» است. اگر «hl» را روی «en» تنظیم کنید، گوگل بدون در نظرگیری اینکه به کدام سرور گوگل فرستاده شده‌اید، نتایج جستجو را به زبان انگلیسی باز می‌گرداند. لینک تغییریافته ممکن است به این شکل باشد:

https://encrypted.google.com/search?q=online%20anonymity&hl=en

یک روش دیگر استفاده از کد کشورتان برای دسترسی به گوگل است. برای مثال google.be ،google.de ،google.us و مشابه آن‌ها.