Google sử dụng "định vị địa lý" để xác định rằng bạn đang ở đâu trên thế giới, vì vậy Google có thể mang đến cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa. Điều này bao gồm việc sử dụng ngôn ngữ mà nó cho rằng bạn ưa dùng hơn, và nó cũng đồng thời bao gồm việc cung cấp cho bạn các kết quả khác nhau đối với các truy vấn của bạn.

Nếu bạn thực sự muốn xem Google bằng tiếng Anh, bạn có thể nhấp vào đường dẫn liên kết cung cấp điều đó. Nhưng chúng tôi coi đây là một tính năng của Tor, không phải lỗi bug --- Internet là không phẳng phiu đồng đều và trên thực tế, nó trông khác biệt tùy thuộc vào vị trí của bạn. Tính năng này nhắc nhở cho mọi người biết về thực tế này.

Hãy lưu ý rằng các địa chỉ URL tìm kiếm của Google lấy các cặp tên/giá trị làm đối số và một trong những cái tên đó là "hl". Nếu như bạn đặt "hl" thành "en" thì Google sẽ trả về kết quả tìm kiếm bằng tiếng Anh bất kể là máy chủ Google nào mà bạn được đưa tới. Liên kết đã thay đổi có thể trông như thế này:

https://encrypted.google.com/search?q=online%20anonymity&hl=en

Một phương pháp khác đơn giản là sử dụng mã code quốc gia của bạn để truy cập tới Google. Có thể là google.be, google.de, google.us và tiếp nữa.