Tor Browser / Trình duyệt Tor Browser

Trình duyệt Tor Browser sử dụng mạng lưới Tor Network để bảo vệ riêng tư và tính ẩn danh của bạn. Hoạt động internet của bạn, bao gồm các tên và địa chỉ của các trang web mà bạn truy cập, sẽ bị ẩn giấu khỏi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn và bất cứ ai đang theo dõi kết nối của bạn một cách cục bộ. Các điều hành viên của các trang web và dịch vụ mà bạn sử dụng, và bất kỳ ai đang theo dõi chúng, sẽ chỉ thấy được một kết nối tới từ mạng lưới Tor Network thay vì địa chỉ IP thực sự của bạn, và sẽ không thể biết được bạn là ai trừ phi bạn tự cho nhân dạng của bạn một cách rõ ràng. Thêm vào đó, trình duyệt Tor Browser được thiết kế để ngăn chặn các trang web khỏi việc "ghi dấu vết fingerprinting" hoặc nhận diện bạn dựa trên cấu hình trình duyệt của bạn. Theo mặc định, trình duyệt Tor Browser không giữ bất kỳ lịch sử duyệt nào cả. Các cookie chỉ hợp lệ cho một phiên session duy nhất (cho tới khi trình duyệt Tor Browser đã thoát hoặc một Danh tính mới được yêu cầu).

Spelling notes:

Trình duyệt Tor Browser. Thỉnh thoảng cũng được nhắc đến như tbb. Không phải là 'Trình duyệt TOR'.

Translation notes:

Không được phiên dịch "Tor", nhưng dẫu sao, bạn có thể phiên dịch "Trình duyệt". Ví dụ như tiếng Tây Ban Nha: Navegador Tor (điều chỉnh vị trí thứ tự bởi vì nó sẽ tự nhiên hơn đối với tiếng Tây Ban Nha như vậy.) Một số ngôn ngữ như là tiếng Ả Rập phiên âm chữ Tor, تور. Theo đó, họ viết Tor với các ký tự khác.