Tor Browser / مرورگر Tor

مرورگر تور از شبکه‌ی تور برای محافظت از حریم خصوصی و ناشناس بودن شما استفاده می کند. فعالیت اینترنتی شما، که شامل نام و آدرس سایت هایی که به آن ها مراجعه می کنید می شود، از ارائه دهنده خدمات اینترنتی(ISP) شما و هر کس که اتصال شما را به صورت محلی تماشا کند پنهان خواهد بود. گردانندگان سایت ها و سرویس هایی که استفاده می کنید، و هرکس که آن ها را تماشا کند، یک اتصال که از شبکه تور می آید را به جای نشانی (IP) واقعی شما می بینند، و نخواهند فهمید که شما چه کسی هستید مگر اینکه خود شما هویت خود را اعلام کنید. به اضافه، مرورگر تور به شکلی طراحی شده که از "انگشت نگاری" سایت ها یا شناسایی شما مبتنی بر پیکربندی مرورگرتان جلوگیری کند. به صورت پیش فرض، مرورگر تور تاریخچه گردش را نگه نمی دارد. کوکی ها تنها برای یک نشست معتبر می باشند (تا زمانی که مرورگر تور خارج شود یا یک هویت جدید درخواست شد).

Spelling notes:

مرورگر تور. گاهی اوقات به صورت tbb هم نامبرده می شود. نه 'مرورگر TOR'.

Translation notes:

کلمه Tor را ترجمه نکنید، هرچند می توانید کلمه "Browser" را ترجمه کنید. نمونه در اسپانیایی: Navegador Tor (ترتیب آن عوض شده چون در اسپانیایی مرسوم تر است.) برخی زبان ها مانند عربی کلمه Tor را به صورت تور می نویسند. این به شکل حرف به حرف نوشته شده آن است. این یعنی، آن ها Tor را با کاراکتر های دیگر می نویسند.