Tor Browser / مرورگر Tor

مرورگر Tor از شبکهٔ Tor برای محافظت از حریم‌خصوصی و ناشناسی شما استفاده می‌کند. فعالیت اینترنتی شما، که شامل نام و آدرس سایت‌هایی است که از آن‌ها بازدید می‌کنید، از دید ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی (ISP) شما و هرکسی که به‌صورت محلی اتصال شما را نگاه می‌کند پنهان خواهد بود. اپراتورهای وب‌سایت‌ها و سرویس‌هایی که استفاده می‌کنید و هرکسی که آن‌ها را تماشا کند، به‌جای نشانی (IP) واقعی شما، اتصالی خواهند دید که از شبکهٔ شما می‌آید و نخواهند فهمید که شما چه کسی هستید مگر اینکه صراحتاً هویت خودتان را مشخص کنید. به‌علاوه، مرورگر Tor به نحوی طراحی شده است که وب‌سایت‌ها را از «انگشت‌نگاری» یا شناسایی شما بر اساس بر پیکربندی مرورگرتان منع می‌کند. به‌صورت پیش‌فرض، مرورگر Tor هیچ تاریخچهٔ مروری را نگه نمی‌دارد. کوکی‌ها فقط برای یک نشست واحد معتبر هستند (تا زمانی که مرورگر Tor خارج شود یا یک هویت جدید درخواست شود).

Spelling notes:

مرورگر Tor. گاهی از آن با عنوان بستهٔ نرم‌افزاری مرورگر Tor یا tbb‏ یاد می‌شود. ‹مرورگر TOR› اشتباه است.

Translation notes:

کلمهٔ Tor را ترجمه نکنید، گرچه می‌توانید کلمهٔ "Browser" را ترجمه کنید.. نمونه در اسپانیایی: Navegador Tor (ترتیب آن عوض شده چون در اسپانیایی مرسوم‌تر است.) برخی زبان‌ها مانند عربی کلمهٔ Tor را به صورت تور نویسه‌گردانی می‌کنند. یعنی، آن‌ها Tor را با نویسه‌های دیگری می‌نویسند.